Kultura jest terminem wieloznacznym i interpretowanym we wszelaki sposób. Pierwotnie termin kultury wiązał się z uprawa roli, hodowlą zwierząt i oznaczał zmianę naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej przydatny i użyteczny człowiekowi.  Obecnie używa się jeszcze wyrażeń typu: „kultura rolna”, „kultury bakterii”.

Głównymi dziedzinami kultury są: kultura materialna, kultura duchowa, społeczna, polityczna i fizyczna.

Kultura język jest również bardzo ważna i wiąże się z dbaniem o język ojczysty, o jego poprawną formę i dumą z jego istnienia. Kultura języka obejmuje poprawne posługiwanie się ojczystym językiem oraz propagowanie tej poprawności. Bardzo ważna jest tutaj poprawność w używaniu wszelkich słów, gramatyki i oczywiście ortografii.

Kultura duchowa jest tym, co człowiek był w stanie osiągnąć z dziedziny nauki, sztuki, religii i moralności.  Kultura duchową są także dzieła sztuki, które ubogacają nas. Przechowywanie wiedzy o języku i przeszłości również są elementem kultury duchowej, o które należy dbać.

Kultura region regionalna różni się w zależności od miejsca, gdzie występuje. Wchodzi ona jednak w skład kultury narodowej, która jest przez nią niebywale ubogacana.

Każde zjawisko kulturalne ma jakiś materialny wydźwięk. Bardzo ważne są tutaj jednak duchowe aspekty kultury, którą w mniejszym bądź większym stopniu posiada każdy człowiek.

Ważne aby dbać o kulturę słowa, czynu i oczywiście kulturę pisana, bo bardzo wpływa to na rozwój wszystkich ludzi i rozwija kulturę narodową. Żadna z wymienionych kultur nie działa sama, wszystkie się wzajemnie przenikają tworząc szerokie pojecie kultury.

Zdjęcie ze strony: Pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *