Co to są izotopy?

Izotopy są pierwiastkami, które różnią się od siebie liczbą neutronów  jądrze, przez co również ich liczba masowa jest różna. Dzięki tym wydawałoby się niewielkim różnicom mają jednak różne właściwości fizyczne i chemiczne, jedna do siebie podobne. Poprzez te różnice również inaczej wyglądają reakcje izotopów. Nazywamy to  efektem izotopowym, który zostały wykorzystany do badania mechanizmów reakcji…

Kultura – wieloznaczne definicje

Kultura jest terminem wieloznacznym i interpretowanym we wszelaki sposób. Pierwotnie termin kultury wiązał się z uprawa roli, hodowlą zwierząt i oznaczał zmianę naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej przydatny i użyteczny człowiekowi.  Obecnie używa się jeszcze wyrażeń typu: „kultura rolna”, „kultury bakterii”. Głównymi dziedzinami kultury są: kultura materialna, kultura duchowa, społeczna, polityczna i fizyczna.…